I. Legislație generală  

  • HG nr. 1304 / 2010, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural național, cu modificările și completările ulterioare;

II.Exportul bunurilor culturale mobile

  • HG nr. 518 / 2004, pentru aprobarea normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;
  • ORDONANȚA nr. 44 / 2000, referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, cu modificările și completările ulterioare;

III. Comerțul cu bunuri culturale mobile

  • HG nr. 1420 / 2003, pentru aprobarea normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare; 
  • HG nr. 153 / 2008, pentru modificarea și completarea normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin HG 1420 / 2003, cu modificările și completările ulterioare;

IV.Clasarea bunurilor culturale mobile

  • HG nr. 886 / 2008, pentru aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;

V.Muzee și colecții 

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top