ÎN ATENȚIA TUTUROR BENEFICIARILOR CARE

 OBȚIN AVIZ FAVORABIL, CU CONDIȚII

 

 

   Vă comunicăm:

 

  • Trebuie să ne anunțați, în scris, în timp util, începerea lucrărilor;

 

  • Toate condițiile din avizele emise trebuie respectate;

 

  • În cazul în care este impusă și condiția efectuării intervențiilor în sol cu supraveghere arheologică trebuie să ne comunicați, în scris, instituția abilitată care va realiza această activitate;

 

  • În cazul nerespectării prevederilor impuse în avize, acestea se anulează de drept și se aplică prevederile legale în vigoare.

 

 

Numai bine!

Direcția pentru Cultură Vaslui

 


IMPORTANT

 

       DOCUMENTAȚIILE TRANSMISE ÎN FORMAT ELECTRONIC TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ

URMĂTOARELE CRITERII, PENTRU A  FACILITA ANALIZAREA ȘI TRANSMITEREA CĂTRE

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5, IAȘI:

 

        Documentația poate fi transmisă numai în fișier individual, în format pdf, prin 

intermediul site-ului de transfer, dacă sunt dimensiuni mari, la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

        Ordinea documentelor va fi cea din formularul de cerere, în funcție de tipul intervenției

(pentru formular tip https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php - protejarea

patrimoniului imobil ).

 

        Adresă la partea de proiectare - declarație pe propria răspundere, că formatul transmis

digital este identic cu cel letric.

 

        Nu se acceptă documente prezentate în mai multe fișiere.

 

        Vă rugăm să aveți în vedere respectarea termenului, pentru depunerea documentației,

precizat în anunțul de pe această pagină, respectiv adrese, e-mailuri.

 

        În acest sens, vă comunicăm faptul că documentațiile depuse după termenul stabilit vor

fi transmise la viitoarea Comisie Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5, Iași. 

 

Numai bine!

Direcția pentru Cultură Vaslui
OMC nr. 3568/22.12.2022, pentru aprobarea Metodologiei de intervenţie pentru abordarea noninvazivă a eficienţei energetice în clădiri cu valoare istorică şi arhitecturală, citește mai mult


OMC nr. 3189 din 24.09.2020 privind delegarea competenței Ministerului Culturii către serviciile publice deconcentrate în privința avizării documentațiilor Plan Urbanistic Zonal cu Regulamentul Local  de Urbanism aferent, citește mai mult


ORDIN nr. 3.037 din 20 iulie 2020  pentru aprobarea procedurilor privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în condiții de execuție lucrări, în condiții de artă. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, citește mai mult


INSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTAȚIILOR

ÎN VEDEREA ANALIZĂRII ȘI AVIZĂRII

ÎN CADRUL COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR.5, IAȘI

 

           În vederea analizării și avizării documentelor în cadrul ședințelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.5, acestea se vor transmite în format electronic și letric (în baza prevederilor Instrucțiunilor 1 / 2020 emisă de Ministerul Culturilorhttp://www.cultura.ro/ directia-patrimoniu ), după cum urmează:

- în format letric, la sediul Direcției pentru Cultură Vaslui - str. Ștefan cel Mare, nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui, informații la tel: 0235.311.531;

 

- în format electronic, adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         Documentația poate fi transmisă numai în fișierul individual, arhive format zip  sau prin intermediul  site-urilor de transfer, dacă au dimensiuni mari.

         Documetația va fi prezentată într-un singur fișier, în format pdf. Ordinea documentelor va fi cea din formularul de cerere, în funcție de tipul intervenției https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php - Protejarea patrimoniului imobil;

         Cererile se vor completa în conformitate cu documentul expus pe pagina de internet a instituției, conform tipului de intervenție (ex. https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php/patrimoniul-imobil/aviz-pentru-interventii -in-zona-de-protectie-a-monumentelor-istorice ....);

         Cererile vor fi înregistrate, numai după ce acestea vor fi  completate (se vor bifa căsuțele care să ateste că dosarul obiectivului cuprinde toate documentele specifice în cerere) și se va preciza și  calcularea taxei aferente (unde este cazul), conform Odinului nr. 2515/2018,   https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php/patrimoniul-imobil/legislatie;

         Pentru a facilita transmiterea și studierea documentației de către membrii comisiei, atât cererea, cât și documentația se vor transmite în același email.

         Ne rezervăm dreptul de a nu transmite membrilor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice documentații incomplete.

         Nu se acceptă documentații prezentate în mai multe fișiere, deoarece sunt dificile de retransmis și nu ajung în ordinea cerute prin formularul de cerere.

 

DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ VASLUI    


Apel de proiecte cu un buget total de 3 milioane de lei pentru intervenții asupra monumentelor istorice

          Vă comunicăm faptul că Ministerul Culturii, prin Institutul Național al Patrimoniului (INP),  lansează un nou apel de finanțare pentru punerea în siguranță a monumentelor istorice aflate în pericol și pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice ale intervențiilor asupra monumentelor istorice.

          Suma disponibilă pentru demararea acestui apel este de 3.000.000 lei, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și 30 noiembrie 2024. Finanțarea proiectelor selectate va fi asigurată prin Timbrul Monumentelor Istorice.

          Pot beneficia de finanțarea prin Timbrul Monumentelor Istorice, participând cu proiecte și cofinanțare în cadrul acestui apel, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

          Finanțarea se acordă numai în condițiile existenței unor surse de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului finanțării, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanțării solicitate.

          Subprogramele pentru care vor fi acordate finanțări nerambursabile în cadrul acestei sesiuni și sumele disponibile sunt următoarele:

  • subprogramul proiectare - elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanțări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2021-2027) ți în cadrul diferitelor programe naționale – 1.000.000 lei;
  • subprogramul intervenții de urgenţă (ante - şi post-dezastru) – 1.500.000 lei.

         Termenul limită pentru înscrierea proiectelor în sesiunea curentă de finanțare este 14 decembrie 2023ora 14.00,  iar depunerea cererilor de finanțare se va desfășura exclusiv online, începând cu data de 17 noiembrie 2023 pe platforma https://tmi.patrimoniu.ro.

       Sursa: Ministerul Culturii: http://www.cultura.ro/apel-de-proiecte-cu-un-buget-total-de-3-milioane-de-lei-pentru-interventii-asupra-monumentelor

                  INP: https://patrimoniu.ro/ro/articles/timbrul-monumentelor-istorice-2024