INSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTAȚIILOR -

PENTRU ANALIZAREA ȘI AVIZAREA ÎN CADRUL COMISIEI ZONALE A

MONUMENTELOR ISTORICE NR.5, IAȘI,

COMISIILOR DIN CADRUL MINISTERULUI CULTURII –

COMISIA NAȚIONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE,

COMISIA NAȚIONALĂ DE ARHEOLOGIE

 

         Pentru o mai bună gestionare a documentațiilor, în vederea analizării și avizării, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

- înregistrarea documentațiilor se va realiza, doar, după depunerea/transmiterea acestora în formatul hârtie, respectiv formatul electronic (e-mail, CD/DVD etc.), la sediul Direcției pentru Cultură Vaslui - str. Ștefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, jud. Vaslui; informații la tel: 0235.311.531, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

- cererile se vor completa în conformitate cu formularul existent pe pagina de internet a instituției, conform tipului de intervenție https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/;

- cererile vor fi înregistrate, numai după ce acestea vor fi  completate (se vor bifa căsuțele care să ateste că dosarul obiectivului cuprinde toate documentele specificate în cerere), inclusiv taxa aferentă (unde este cazul), conform Odinului nr. 2515/2018, https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php/patrimoniul-imobil/legislatie

- ordinea documentelor va fi cea din formularul de cerere, în funcție de tipul intervenției  - Protejarea patrimoniului imobil;

- documentația, în formatul electronic, va fi prezentată într-un singur fișier, în format pdf. (numai în fișierul individual, arhive format zip);

- documentația trebuie să cuprindă declarația pe propria răspundere, că formatul (transmis) electronic este identic cu formatul hârtie;

- coordonatorul/responsabilul proiectului poate completa documentația cu orice tip de material, pe care-l consideră necesar.

      Ne rezervăm dreptul de a nu transmite către Secretariatul Comisiilor – Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 Iași, Comisia Națională a Monumentelor Istorice, Comisia Națională de Arheologie - documentațiile incomplete.

     Nu se acceptă documentații prezentate în mai multe fișiere, deoarece apar dificultăți la retransmis, către CZMI nr. 5 Iași, și nu ajung în ordinea precizată în formularul de cerere.

    

     Vă rugăm să aveți în vedere respectarea termenului, pentru depunerea documentației, precizat în anunțul de pe această pagină.

    

     În acest sens, vă comunicăm faptul că documentațiile depuse după termenul stabilit vor fi transmise la viitoarea ședință a Comisie Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5, Iași. 

 

Numai bine!

Direcția pentru Cultură Vaslui


OMC nr. 3568/22.12.2022, pentru aprobarea Metodologiei de intervenţie pentru abordarea noninvazivă a eficienţei energetice în clădiri cu valoare istorică şi arhitecturală, citește mai mult


OMC nr. 3189 din 24.09.2020 privind delegarea competenței Ministerului Culturii către serviciile publice deconcentrate în privința avizării documentațiilor Plan Urbanistic Zonal cu Regulamentul Local  de Urbanism aferent, citește mai mult


ORDIN nr. 3.037 din 20 iulie 2020  pentru aprobarea procedurilor privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în condiții de execuție lucrări, în condiții de artă. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, citește mai mult